Vyhledávání

Kontakt

CK Ciao Italia (Pavlína Šišková)
TŘINEC/ CAGLIARI

+420737354141 / +393333962729

pavlina.siskova@seznam.cz

Pula / Santa Margherita di Pula

 

OBECNÉ INFORMACE O OBLASTI 
Obec Pula se nachází na jihozápadním pobřeží Sardinie v provincii Cagliari, cca 35 km od hlavního města Cagliari. Zdejší pobřeží je dlouhé 20 km a především mezi Norou a Santa Margheritou objevíte krásné písečné pláže. Celkem má oblast spadající pod městečko Pula cca 6.500 obyvatel a rozprostírá se na 138 km2 se 7.000 hektary lesů. Krajina je zde velice půvabná a to především proto, že v bezprostřední blízkosti malebných pláží se ve vzdálenosti asi 10 km zvedá pohoří, jež dosahuje výšky až 1000 m.n.m. Oblast Pula je nejen přírodním, ale i historickým skvostem: historie zde promlouvá skrze archeologické naleziště Nora, španělské věže a kostely. 


PŘÍRODA 
V Pule a celé oblasti Santa Margherita di Pula se snoubí azurová barva moře, bělost písečných pláží se zelení lesů v přírodním parku Parco del Sulcis. Ve volné přírodě zde žije například sardský jelen, daňek, káně nebo orel královský. 

NAVŠTIVTE 
Při pobytu v obci Pula stojí za to navštívit ruiny dávného města Nora, nachází se zde poměrně rozsáhlé archeologické naleziště. Nora byla původně hlavním městem Sardinie a její vznik spadá do 8. století př. n. l. Založili ji Féničané, později ovládali Kartaginci a nakonec Římané.. Z punského období zde zůstala částečně zachovalá nekropole. Z římského období (jehož pozůstatky jsou zde zastoupeny nejvíce) je v současné době možné vidět několikery lázně, forum, výborně zachovalé a v nedávné době zrestaurované divadlo, tržiště, chrámy, zbytky patricijského paláce s velice krásnými mozaikami, ale i základy obydlí prostých lidí či výborně zachovalou kanalizaci. Na pobřeží Puly, stejně jako na celém pobřeží Sardinie, nechybí četné středověké věže, které postavili Španělé při obraně ostrova před nájezdy barbarů. Nejzajímavější jsou: věž Del Coltellazzo, věž Di San Macario a věž Di Cala d´Ostia.